Dnia 29 listopada odbyła się gala z okazji 90-lecia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie i wręczenie dyplomów doktorskich!

Mamy okazję do pochwalenia się - nasza trenerka, Anna Ciok uzyskała stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej!

Anna Ciok doktorem nauk o kulturze fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

GRATULUJEMY!!!